Tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä

Mediaani toimii asiakassuhteessa yritys- ja yhdistys-asiakkaiden kanssa. Toimintaan sisältyy asiakassuhteeseen liittyvien henkilötietojen käsittelyä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan käsiteltäviin henkilötietoihin. Tietosuojaseloste sisältää asiakasrekisterin selosteen sekä tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä.

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste (laadittu 18.5.2018, viimeisin muutos 21.5.2018.).

Asiakasrekisterin seloste

1. Rekisterinpitäjä

Mediaani
Aleksis Kiven katu 12 C 71
00500 HELSINKI
joni@mediaani.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joni Kaunismäki
yrittäjä
joni@mediaani.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja laskutusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Asiakassuhteen syntymisen jälkeisessä henkilötietojen käsittelyssä käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Verkkosivujen kautta tehdyissä yhteydenotoissa käsittelyn perusteena on lomakkeen lähettäjän suostumus. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaation nimi
 • Postiosoite
 • Laskutustiedot
 • Laskutusosoite
 • Historiatietoa (yhteydenotto, tarjous, projektiin liittyvistä keskusteluista tehdyt muistiinpanot)
 • Projektiin liittyvä viestinvaihto ja muu toimitettu tietosisältö (mm. kirjoitetut sähköpostiviestit, asiakaspalvelupyynnöt, tukipyynnöt, toimitetut kirjautumistunnukset verkkopalveluihin)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot Asiakas- ja laskutusrekisteriin saadaan suoraan asiakkailta asiakassuhteen syntymisen tai toteutettavaan projektiin liittyvän viestinvaihdon yhteydessä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Asiakkaan luvalla osa tiedoista voidaan luovuttaa projektiin kuuluville alihankkijoille tai muille toimijoille. Henkilötietoja voidaan siirtää ja käsitellä myös sen jälkeen, kun rekisteristerinpitäjän ja asiakkaan välinen yhteistyösuhde on päättynyt.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen joni@mediaani.fi

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse osoitteeseen joni@mediaani.fi

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Mediaani / Joni Kaunismäki
Aleksis Kiven katu 12 C 71
00500 HELSINKI

Tarkastuspyynnössä tulee mainita:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • rekisterin nimi
 • täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero

Rekisteröidyllä on lisäksi seuraavat oikeudet:

 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos asiaan ei kohdistu lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä tai säilyttämistä.

9. Rekisterien suojaus ja tietoturva

Rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. Henkilötietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä, eli ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilötietoihin.

10. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja ja muita asiakassuhteeseen liittyviä tietoja säilytetään ainoastaan EU- tai ETA-alueen sisällä, tai sellaisilla EU- tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevien palveluntarjoajien palvelimilla, jotka täyttävät eurooppalaisten standardien mukaiset tietosuoja-asetukset, sekä ovat mukana kansainvälisessä Privacy Shield -ohjelmassa.

Henkilötietoja säilytetään seitsemän vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä tai viimeisimmästä asiakassuhteeseen liittyvästä toiminnasta lukien.

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että sivusto voi asettaa evästeitä (cookies) tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneellesi, kun käytät tätä sivustoa. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Evästeitä käytetään parantamaan sivuston toimivuutta sekä sivuston käytön seurantaan. Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne myös muistavat sivustolla aiemmin tekemiäsi valintoja sekä lukemiasi sisältöjä.

Jotkin evästeet ovat tämän sivuston teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa.

Sivustolla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. Google-tilastointi, Facebook-liitännäiset tai muut sosiaalisen median jakamisen mahdollistavat painikkeet) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista.

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.